Ga naar de inhoud

Over ons

Collectief Financieel Zekerheidsfonds
CoFiZe staat voor: Collectief Financieel Zekerheidsfonds. Stichting CoFiZe is opgericht op 30 juli 1997 door de brandstofbranche om invulling te geven aan de wettelijke verplichting om financiële zekerheid te stellen. Deze zekerheid dient ter dekking van de aansprakelijkheid die voortvloeit uit verontreiniging van de bodem als gevolg van het exploiteren van een tankstation (inrichting). De zekerheid is erop gericht schade aan derden, waaronder de Staat, te vergoeden indien deze schade niet op de exploitant (de gebruiker) is te verhalen.

DNB (De Nederlandse Bank) heeft in 2021 na overleg met CoFiZe kenbaar gemaakt dat de activiteiten van CoFiZe kwalificeren als verzekeringsactiviteiten. Als gevolg hiervan heeft CoFiZe in 2022 een vergunning als verzekeraar aangevraagd en is in oktober van dat jaar de herstructurering van stichting tot verzekeringsmaatschappij in gang gezet.

Het bestuur van de Stichting CoFiZe bestaat uit 4 leden namens de betrokken organisaties. Dat zijn de VEMOBIN (Vereniging Energie voor Mobiliteit en Industrie, voorheen de VNPI), de Nederlandse Organisatie voor de Energiebranche (NOVE) en de belangenorganisaties voor de exploitanten van tankstations BETA en BOVAG.

Het verstrekken van financiële zekerheid is verplicht vanaf het moment dat een ondergrondse tank wordt gebruikt voor de opslag van vloeibare brandstoffen als benzine, gasolie, diesel, huisbrandolie of afgewerkte olie. Exploitatie moet volgens de richtlijnen en voorschriften van het het Besluit activiteiten leefomgeving. Deze financiële zekerheid dient € 225.000,- per ondergrondse tank te bedragen tot een maximum van € 1.350.000,- per installatie.

Het Ministerie van Infrastructuur en Milieubeheer heeft te kennen gegeven dat door toe te treden tot het Collectief Financieel Zekerheidsfonds de gebruiker aan deze wettelijke verplichting kan voldoen.