Meteen naar de inhoud

Over ons

Van Stichting naar verzekeringsmaatschappij

DNB heeft in 2021 na overleg met CoFiZe kenbaar gemaakt dat de activiteiten van CoFiZe kwalificeren als verzekeringsactiviteiten. Dit houdt in dat CoFiZe de verplichting heeft om een vergunning als verzekeraar aan te vragen. Als gevolg hiervan moet CoFiZe herstructureren. Dit proces is in oktober 2022 in gang gezet.

Collectief Financieel Zekerheidsfonds.

CoFiZe staat voor: Collectief Financieel Zekerheidsfonds. De Stichting is opgericht op 30 juli 1997 door de brandstofbranche om invulling te geven aan de wettelijke verplichting om financiële zekerheid te stellen. Deze zekerheid dient ter dekking van de aansprakelijkheid die voortvloeit uit verontreiniging van de bodem als gevolg van het exploiteren van een tankstation. De zekerheid is erop gericht schade aan derden, waaronder de Staat, te vergoeden indien deze schade niet op de exploitant is te verhalen.

Het bestuur van de Stichting CoFiZe bestaat uit 6 leden namens de betrokken organisaties. Dat zijn de VEMOBIN (Vereniging Energie voor Mobiliteit en Industrie, voorheen de VNPI), de Nederlandse Organisatie voor de Energiebranche (NOVE) en de belangenorganisaties voor de exploitanten van tankstations BETA en BOVAG.

Het verstrekken van financiële zekerheid is verplicht vanaf het moment dat het Tankstation wordt geëxploiteerd. Exploitatie moet volgens de richtlijnen en voorschriften van het Activiteitenbesluit/BARIM, vastgelegd in artikel 2.24 van dit Besluit. Deze financiële zekerheid dient € 225.000,- per ondergrondse tank te bedragen tot een maximum van € 1.361.340,65 per tankstation of installatie.

Het Ministerie van Infrastructuur en Milieubeheer heeft te kennen gegeven dat door toe te treden tot het Collectief Financieel Zekerheidsfonds de exploitant aan deze wettelijke verplichting kan voldoen.