Meteen naar de inhoud

Aanmeldformulier

Aanmeldformulier

Met dit formulier kunt u zich aanmelden voor deelname aan de zekerheidsdekking onder het Collectief Financieel Zekerheidsfonds (CoFiZe) om daarmee te voldoen aan het bepaalde in artikel 2.24 van het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer.

Firma naam:
Adres:
Postcode:
Woonplaats:
Rechtsgeldig vertegenwoordigd door:
Telefoonnummer:
E-mail:

Te uploaden documenten:

CoFiZE inschrijfformulier
Uittreksel Kamer van Koophandel
Uittreksel kadastrale registratie
Bodemonderzoek
Goedkeuring bevoegd gezag bodemonderzoek/evaluatierapport
Actuele revisietekening
Laatste verslag bemonstering (grondwater) peilbuizen
PBV-verklaring of Verklaring Vloeistofdichte Verharding

Sleep de documenten naar dit vak of druk op de upload knop om de documenten te uploaden

Upload

Ik heb gecontroleerd dat alle documenten aanwezig zijn.