Welkom

Met deze website wil CoFiZe een extra middel bieden aan exploitanten van tankstations en andere belanghebbenden om informatie  op te vragen over de wettelijk verplichte financiele zekerheidsdekking voor ondergrondse opslagtanks voor motorbrandstoffen.

Sinds CoFiZe in 1997 is opgericht zijn veel tankstations aangemeld, maar er komen nog regelmatig nieuwe aanmeldingen en verzoeken om informatie binnen.

De markt is niet statisch, maar stations worden opgericht, verplaatst, gerenoveerd, gesloten en opgeruimd. Over wijzigingen van aangesloten stations moet CoFiZe worden geïnformeerd.

Om de uitwisseling van informatie  te vergemakkelijken zijn blanco formulieren als PDF-bestand te downloaden. Na invulling ervan kunnen deze per post, of e-mail terug worden gezonden. Privacy Policy | Disclaimer © 2011 by Webtechniek