Nieuws

Verruiming toelatingsvoorwaarden

Sinds de aanpassing van het reglement is ook de mogelijk om stations aan te melden die niet voor het publiek toegankelijk zijn. Bijvoorbeeld de installatie van een fleetowner, waar alleen met een eigen tankkaart getankt kan worden.
CoFiZe behoudt zich het recht voor nadere voorwaarden te stellen aan de toelating.


 

Tariefaanpassing per 1 januari 2013

CoFiZe is een collectief fonds. Een verdere groei van de reserves van het fonds wordt op dit moment niet nodig geacht. Daarom is de jaarlijkse bijdrage voor deelname aan CoFiZe met ingang van 1 januari 2013 verlaagd:

  • Het standaardbedrag is verlaagd van € 10,-- naar € 5,-- per tank/compartiment.
  • Het bedrag voor een station met een verhoogd risico (bijvoorbeeld vanwege een restverontreiniging of een foliebak) is verlaagd van  € 200,-- naar € 100,-- per tank/compartiment.
  • De overige tarieven blijven ongewijzigd.

De nieuw tarieven worden bij de facturering 2013 toegepast en middels automatische incasso geïncasseerd.

De collectieve opzet van het fonds betekent ook dat het bestuur de tarieven zo nodig kan verhogen als de financiële toestand van het fonds daar aanleiding toe geeft.

 

Aanpassing Reglement

Deze tariefsaanpassing en de invoering van het Besluit algemene  regels voor inrichtingen Milieubeheer maakte het noodzakelijk dat het Reglement van CoFiZe werd aangepast. Deze versie is op 17 september 2012 vastgesteld en is als pdf bestand te downloaden onder Formulieren.

 

De Directie

Januari 2013Privacy Policy | Disclaimer © 2011 by Webtechniek